Andrzej Desperak – współczesny artysta polski

Kategoria: Artyści, Malarstwo

Andrzej DesperakAndrzej Desperak jest jednym z artystów żyjących w naszych czasach – co więcej, jest on artystą dość młodym, ponieważ ma 50 lat (urodził się 19 października 1958 roku). Studiował on w młodości w Akademii Sztuk Pięknych z siedzibą w Krakowie, jednakże w Katowicach na Wydziale Grafiki. Był on utalentowanym studentem – w 1984 roku otrzymał dyplom z uczelni, a także miał okazję otrzymać stypendium od samego ministra Kultury i Sztuki.

Istotnym wydarzeniem, jak się wydaje, w życiu artysty było otrzymanie przez niego Nagrody Prezydenta Częstochowy w dziedzinie kultury. Ponadto, gdy miał okazję uczestniczyć w pewnym Triennale sztuki, został uhonorowany Nagrodą Honorową, jako krytyk sztuki.

W związku z powyższym, ale nie tylko, zauważyć można, że Desperak związany jest z Częstochową. Był on nawet nauczycielem plastyki I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie, natomiast – aby pozostać w dziedzinie edukacji, z tym że tym razem wyższej – od 2002 jest on profesorem nadzwyczajnym na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a dokładniej mówiąc w Zakładzie Komunikacji Wizualnej przynależącej do Instytutu Plastyki (wcześniej AJD nosiła nazwę Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Jako artysta i osoba wrażliwa na obrazy i grafikę, przysłużył się on również dla dobra Akademii – zaprojektował on jej obecne logo. Obecnie również mieszka on w Częstochowie.

Andrzej Desperak jest twórcą takich rysunków, jak na przykład „Przestrzeń mroczna – przestrzeń świetlista” czy grafik z dziedziny komputerowej – „Wielka Jutrznia”. Stał się on także autorem niejednej wystawy – „Duchowość konstrukcji”, „O drodze”, czy też wspomniana już „Wielka Jutrznia”. To jednak nie wszystko – jest on także autorem kilku wystaw indywidualnych, jak na przykład w warszawskiej Zachęcie, w Krypcie Pijarów w Krakowie, czy też Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach (a więc, w skrócie: Galerii BWA).

W październiku 2008 roku Desperak obchodził swoje 50 urodziny.

Julian Fałat i jego pejzaże

Kategoria: Artyści

Julian FałatJulian Fałat był artystą wybitnie zdolnym – mówi się o nim czasem, jako o osobie pochodzącej ze wsi, która osiągnęła sławę wyłącznie dzięki własnym zdolnościom, bez pomocy rodziny, koneksji rodzinnych, czy stypendiów i innego rodzaju zasiłków finansowych. Urodził się on 30 lipca 1853 roku w miejscowości Tuligłowy (znajdującej się w obecnym województwie lubelskim, w powiecie krasnostawskim). W swej młodości był on dzieckiem dość niepokornym – często uciekał ze szkoły. Gimnazjum ukończył dopiero w Przemyślu, w roku 1869, po czym zapisał się do Akademii Sztuk Pięknych Krakowie.

Nie był on studentem zamożnym, o czym najlepiej świadczy to, iż w związku z niemożnością pozwolenia sobie na zakup kosztownych farb olejnych, zmuszony on był malować za pomocą farb akwarelowych.

Po zakończeniu swych studiów, wyjechał na Ukrainę, gdzie rozpoczął pracę w charakterze rysownika na archeologicznych wykopaliskach, a później w pracowni pewnego architekta w ukraińskiej (obecnie oczywiście) Odessie.

W dalszej części swojego życia udał się na studia do Monachium oraz Zurychu, był jednak zmuszony sytuacją finansową, aby przerwać studia i najpierw na nie zarobić. Gdy to uczynił podjął się pracy technika przy okazji budowy kolei.

Z tych bardziej ciekawszych punktów jego życiorysu dosyć mocno nacechowanego różnego rodzaju zajęciami, wyróżnić należy również i to, że pomiędzy rokiem 1886 a 1895 pracował u cesarza Wilhelma II, na jego dworze w Berlinie. W 1900 roku, mając 47 lat wziął ślub z obywatelką Włoch Marią Luizą Comello Stuckenfeld, z którą miał trójkę dzieci.

Był on częstym gościem w Zakopanem i nie tylko – ogólnie często w górach, co stało się również inspiracją jego twórczości. Fałat malował często pejzaże zimowe, takie jak „Dolina Kościeliska” czy „Poda Nosalem”. Na początku XX wieku wybudował sobie willę w Bystrej pod Bielskiem Białą, gdzie od 1910 roku zamieszkał na stałe (willa stoi tam do dziś, została przemianowana na muzeum jego twórczości; w samej Bystrej jedną z głównych ulic jest właśnie ulica Fałata).

Julian Fałat zmarł 9 lipca 1929 roku właśnie w Bystrej, w wieku 88 lat.