Malarstwo współczesne

Kategoria: Artyści, Malarstwo, Obrazy

Od połowy XX wieku w malarstwie polskim rozwija się gałąź sztuki zwana popularnie malarstwem współczesnym. Już od początku II wojny światowej mamy do czynienia z rozwojem współczesnej sztuki malarskiej, która do dnia dzisiejszego nie podzieliła się wyraźnie na mniejsze grupy, nurty czy fazy. Tego typu podział widoczny będzie zapewne dopiero po latach, gdy na obecne malarstwo współczesne będzie można spojrzeć z odpowiedniej perspektywy lat.

Dzisiejsze malarstwo współczesne to przenoszenie na płótno sposobu widzenia rzeczywistości, interpretowanie otaczającego świata, wytykanie mu jego wad i przywar lub podkreślanie piękna i majestatu. Malarz, artysta, to nie rzemieślnik, a kreator, obrazujący swój pogląd na otoczenie i rzeczywistość. Jego obrazy mają zachwycać i pobudzać wyobraźnię, ale też pobudzać wyobraźnię, zmuszać do przemyśleń, czasem nawet szokować i być kontrowersyjnymi. Owa częsta intryga ma docierać do każdego odbiorcy w sposób indywidualny, zrozumiały dla niego tylko w tej jeden, właściwy sposób. Nie dziwi więc wcale, że dzieła współczesnych twórców przez jednych odbierane są jako wyraz niebywałego piękna i gustu, przez innych zaś jako kicz i szczyt artystycznego nietaktu.

Obrazy – malarstwo polskie

Kategoria: Obrazy

Obrazy mrocznego miasta, będącego z jednej strony jedynym naturalnym środowiskiem życia człowieka, z drugiej zniewalającym go i stanowiącym dla niego potencjalne niebezpieczeństwo, pojawiają się przede wszystkim w filmach science fiction, jednak początki wizji miasta jako przestrzeni destrukcji sięgają lat 30. XX wieku. Wówczas ogromną popularność zyskał film W Katowicach, w Teatrze Śląskim można oglądać wystawę obrazów pod tytułem „Górnicy w łaźni”. Obrazy stworzyła śląska artystka o pseudonimie „Magdalena”, aby wraz z górnikami zaprotestować w ten sposób przeciwko wysokim podatkom od pracy w Polsce.