Symboliczne dzieła w symbolicznej sprawie

Kategoria: Ludzie historii, Malarstwo, Wybitni malarze

Poza naturę, poza rzeczywistość, poza świat widzialny. Za pomocą emocji, symbolu, skrótu chcieli odnieść się do rzeczywistości. Wielcy malarze z okresu symbolizmu w Polsce to Wyspiański czy Jacek Malczewski i wielu innych, których dzieła wywierają do dziś wrażenia estetyczne. Wielkie postacie i wielkie dzieła, nietuzinkowi bohaterowie salonów, ale też i niezwykli malarze, których działa są do dziś głęboko skrojoną troską o kraj i naród. Nie tylko malarstwo czerpało z symbolizmu, ale też i literatura. Starczy wspomnieć wspaniałe arcydzieła tego czasu, takie jak na przykład „Wesele”. Odrzucając materializm i to co, oczywiste, widoczne, dawali do zrozumienia poprzez liczne, często bardzo wysublimowane symbole to, co ważne nie tylko dla Polska, ale i dla zwykłego człowieka. Tylko przez symbol, przez nic więcej. Stąd tyle w tym malarstwie odniesienia i to nie tylko do czasów współczesnych malarzom. Odwołania, treści aktualne dla dzisiaj, dla teraz można znaleźć w twórczości tych malarzy i tych artystów. Wielość symboli oczywiście nieraz przeszkadza i rozprasza widza, ale po to jest sztuka XIX –wiecznego symbolizmu, by ją ciągle na nowo odkrywać, nawet teraz w XXI wieku.

Jacek Malczewski – człowiekiem ponadprzeciętnym?

Kategoria: Artyści, Malarstwo

Jacek MalczewskiCzy można powiedzieć, że polski malarz noszący imię i nazwisko brzmiące: Jacek Malczewski był człowiekiem ponadprzeciętnym? Pewnie tak. Miał on bowiem niezwykły talent. Ten artysta urodził się w roku 1854 w mieście Radomiu. Studiował jednakże w Krakowie – a mówiąc dokładniej, w Akademii Sztuk Pięknych znajdującej się w tamtejszej właśnie wyższej uczelni. Malczewskiego powiązać można także z innym słynnym niezwykle malarzem o nazwisku rozpoczynającym się także na literę „m” – a chodzi tutaj o Matejkę Jana. Tak się bowiem składa, że Jacek Malczewski był jednym z najbardziej wybitnych uczniów mistrza Matejki. Jan miał nawet plany, aby Jacek stał się kontynuatorem jego własnej sztuki, jednak owe zamierzenia nie powiodły się kompletnie, gdy okazało się, że Malczewski zdecydował się pójść własną malarską drogą. Stąd też wynikały często spory i kłótnie pomiędzy artystami.
Jeśli chodzi o szczególne i specyficzne cechy malarstwa Malczewskiego, to wypada w tym miejscu szczególnie mocno zaakcentować to, że był on świadkiem, jako kilkuletnie dziecko wydarzenia powstania styczniowego, które wybuchło w Polsce w roku 1863. Właśnie tamte wydarzenia miały później być dość często przez niego odwzorowywane przy okazji zwykłej twórczości malarskiej. To, co również wypada powiedzieć o tym malarzu, jeśli staramy się choć trochę przybliżyć jego sylwetkę to to, że często czerpał on przy okazji swego malarstwa z poezji – na przykład Juliusza Słowackiego, czy też jeszcze Adama Mickiewicza. Sztuka Jacka Malczewskiego była i jest oryginalna i stało się to już swoistym wyznacznikiem cech stanowiących o jej istocie i materii. Co więcej, należy zauważyć również i ten fakt, że to, co tworzył i prezentował on swoimi dziełami nierzadko stanowiło coś w rodzaju wzoru dla tych, którzy również tworzyli i malowali obrazy wtedy i tam – w czasie życia i działalności omawianego już przecież tutaj Malczewskiego. Również powiedzieć można chyba i to, że tego rodzaju dzieła malarskie Malczewskiego u niektórych osób powodowały to, że nie dało się i nie spojrzeć na jego całkiem obojętnie i bez wykazywania jakichkolwiek emocji.