Malarstwo współczesne

Kategoria: Artyści, Malarstwo, Obrazy

Od połowy XX wieku w malarstwie polskim rozwija się gałąź sztuki zwana popularnie malarstwem współczesnym. Już od początku II wojny światowej mamy do czynienia z rozwojem współczesnej sztuki malarskiej, która do dnia dzisiejszego nie podzieliła się wyraźnie na mniejsze grupy, nurty czy fazy. Tego typu podział widoczny będzie zapewne dopiero po latach, gdy na obecne malarstwo współczesne będzie można spojrzeć z odpowiedniej perspektywy lat.

Dzisiejsze malarstwo współczesne to przenoszenie na płótno sposobu widzenia rzeczywistości, interpretowanie otaczającego świata, wytykanie mu jego wad i przywar lub podkreślanie piękna i majestatu. Malarz, artysta, to nie rzemieślnik, a kreator, obrazujący swój pogląd na otoczenie i rzeczywistość. Jego obrazy mają zachwycać i pobudzać wyobraźnię, ale też pobudzać wyobraźnię, zmuszać do przemyśleń, czasem nawet szokować i być kontrowersyjnymi. Owa częsta intryga ma docierać do każdego odbiorcy w sposób indywidualny, zrozumiały dla niego tylko w tej jeden, właściwy sposób. Nie dziwi więc wcale, że dzieła współczesnych twórców przez jednych odbierane są jako wyraz niebywałego piękna i gustu, przez innych zaś jako kicz i szczyt artystycznego nietaktu.

Uniwersalność sztuki

Kategoria: Artyści, Malarstwo, Obrazy

Malarstwo polskie zawsze związane było z szeroko pojętą sztuką, a więc również z literaturą, rzeźbiarstwem, muzyką czy obyczajowością. Nie ma tu nic dziwnego, zwłaszcza dla osób ceniących sztukę i liczne doznania, jakie wywołuje. Do dziś znane są dzieła wybitnych malarzy czy plastyków, które są aktualne i uderzają tematyką do dziś aktualną. Przecież malarstwo polskie zawsze prawie porusza sprawy polityczne i gospodarcze, jest często ono jakby w centrum tego, co się dzieje. Symbolizm czy secesja, dziwny i nie dla wszystkich zrozumiały futuryzm i do krwi prawdziwy realizm zawsze oddają treści aktualne nawet dziś w XXI wieku. Problemy, dyskursy, nurty, rozważania i refleksje na pozór dotyczą tylko czasów, które przedstawia malarz na swych obrazach. XXI-wieczny kontemplator tych dzieł na pewno jest pod wrażeniem tego, ile z tych dzieł może odnieść do swej współczesności. To zadziwiająca magia malarstwa, sztuki generalnie. To to właśnie – ponadczasowość i uniwersalizm – są tak pociągające w podziwianiu sztuki. Wielu prawdziwych wyznawców sztuki jest z tego powodu bardzo szczęśliwych, że żyją w kraju, który wydał na świat tak wspaniałych artystów malarzy, ale też poetów czy rzeźbiarzy.