Nadzieja polskiego malarstwa

Kategoria: Artyści, Malarstwo

Polacy mniej interesują się sztuką niż jeszcze pięćdziesiąt lat temu. Niektórzy twierdzą, że nie powstają żadne nowe dzieła. Jednak istnieją młodzi, interesujący twórcy, którzy pragną wnieść powiew świeżości do polskiego malarstwa. Jednym z takich młodych i ambitnych artystów jest Jakub Ziółkowski, który ukończył krakowską Akademię Sztuk Pięknych. W swojej twórczości odwołuje się zarówno do poszukiwań kubizmu, futuryzmu, konstruktywizmu, lub też postimpresjonistycznych obrazów. Interesuje go sztuka orientu, ale nie odcina się także od swoich europejskich korzeni. Szczególną uwagę zwracał na tradycję sztuki zachodnioeuropejskiej. Nawiązuje często również do sztuki nowoczesnej, aczkolwiek ostatnio zainteresował się tematami, które mogą kojarzyć się z malarstwem późnogotyckim, przede wszystkim z Boschem. Ziółkowski lubi przedstawiać na swoich obrazach rozbudowane struktury, niemalże szkatułkowe opowieści, które uciekają od prostych interpretacji. Artysta przedstawia świat, który choć wygląda chaotycznie, to jednak na swój sposób jest uporządkowany. Prace Ziółkowskiego można było podziwiać na licznych wystawach, w kraju i za granicą.

Stanisław Fijałkowski – życie i twórczość

Kategoria: Ludzie historii, Obrazy, Wybitni malarze

tekst alternatywny
Ten żyjący jeszcze polski malarz i grafik urodził się 4 listopada 1922 roku w Zdołbunowie, który wówczas należał do Polski, a obecnie znajduje się po zewnętrznej stronie granicy naszego kraju. Po koniec wojny Fijałkowski przebywał w ramach robót przymusowych w Królewcu. Pomiędzy rokiem 1946 a 1951 był studentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w mieście Łodzi. Ponadto, co jest również istotnym faktem w biografii tegoż artysty, od 1947 roku aż do 1993 był on również pracownikiem PWSSP – w 1983 roku został profesorem uczelni, a w 2002 został nawet obdarowany Doktoratem Honorowym.
Twórczość Fijałkowskiego nawiązywała do impresjonizmu oraz kubizmu, a od końca lat 50 XX wieku zainteresował się on szczególnie abstrakcjonizmem. Jednak powiedzieć, że był on malarzem abstrakcjonistycznym byłoby pewnym uproszczeniem. Dla artystyczny ważna była symbolika – używał on w swych obrazach częstokroć najważniejszych figur geometrycznych. Od dekady lat 80 Fijałkowski zaprzestał nadawać swym obrazom nazwy a od tego momentu były one jedynie podpisane datą powstania, ewentualnie czasem również dedykacją.
To, co jest również ciekawe, gdy mowa jest o Stanisławie Fijałkowskim to to, że należy on do Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników, a ponadto jest również przewodniczącym polskiego oddziału tego stowarzyszenia. Należy on także do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk z siedzibą w Salzburgu a także do instytucji o wyjątkowo długiej nazwie – Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury i Sztuk Pięknych, która to z kolei akademia znajduje się w Brukseli.
Fijałkowski jest reprezentantem Polski w różnego rodzaju międzynarodowych imprezach artystycznych. Miał on okazję być przedstawicielem naszego kraju przy okazji Biennale w Sao Paulo, a także Biennale w Wenecji.
W ostatnich latach artysta został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (to akurat zdarzenie odbyło się w 2002 roku), a także otrzymał nagrodę „Gloria Artis” w roku 2005. Fijałkowski w 2008 roku obchodził swoje 86 urodziny.