Jan Ciągliński

Kategoria: Artyści, Ludzie historii, Malarstwo, Wybitni malarze

Jan Ciągliński, malarz, podróżnik, impresjonista. Studiował nauki przyrodnicze oraz medycynę na Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie zgłębiając tajniki rysunku w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona, a później w Klasie Rysunkowej. W latach 1879-1885 kontynuował naukę w petersburskiej akademii uw pracowni P. Czistiakowa. W 1904 roku krótko studiował w Paryżu u B. Constanta. Zamieszkiwał w niewielkiej posiadłości w Petersburgu. Był wykładowcą w miejscowej Szkole Rysunkowej, a następnie w Wyższej Szkole Artystycznej przy ASP w Petersburgu. Prowadził także jednocześnie prywatną szkołę malarską. W 1906 otrzymał tytuł akademika, a w 1911 został mianowany członkiem rzeczywistym akademii i profesorem Wyższej Szkoły Artystycznej.

Jan Ciągliński dużo podróżował, uwielbiał odwiedzanie nowych, często egzotycznych miejsc. Zwiedził Finlandię, Krym, Kaukaz, Włochy, Hiszpanię, Turcję, Afrykę Północną, Bliski Wschód, Grecję, Turkiestan i Indie. Podróże te zaowocowały licznymi obrazami i szkicami, w których widać było pasję malarza. Był świetnym kolorystą posługującym się swobodną, kładzioną z rozmachem plamą barwną. Mniej znany w Polsce, której zapisał swą spuściznę, cieszył się w Rosji dużym powodzeniem u publiczności i krytyki, która dostrzegła w jego malarstwie przejawy impresjonizmu.

Wielka polska malarka

Kategoria: Artyści, Wybitni malarze

Najczęściej wśród znanych artystów wymienia się mężczyzn. A przecież nie można zapomnieć również o kobietach, który miały wpływ na sztukę również w Polsce. Taką wybitną malarką okresu modernizmu była między innymi Olga Boznańska. Chociaż urodziła się w Polsce, to ukończyła wiedeńską politechnikę, a później wyjechała do Monachium, by uczyć się rysunku. Działała głównie właśnie w Monachium i Paryżu. Malowała różne rzeczy, ale to przede wszystkim portrety przyniosły jej sławę. Po jakimś czasie zrezygnowała z malowania na płótnie i wybrała zagruntowaną lekką tekturę, by uzyskać matowość oraz ciekawe efekty kolorystyczne. Tworzyła głównie w swojej pracowni, dlatego też na jej obrazach często można zaobserwować wnętrza jej pracowniczych pomieszczeń. W związku z twórczością Boznańskiej, trzeba zwrócić uwagę na mylne łączenie artystki z impresjonizmem. Między innymi dlatego, że używała w swoich pracach barw, z których niezmiernie rzadko korzystali impresjoniści. Dodatkowo miała inny stosunek do natury, bardziej interesowała ją wnikliwa analiza psychologiczne oraz silna ekspresja. Jej malarstwo charakteryzuje się grą tonów i półtonów a także walorem. Jej twórczość należy traktować w kategoriach postimpresjonizmu.