Andrzej Desperak – współczesny artysta polski

Kategoria: Artyści, Malarstwo

Andrzej DesperakAndrzej Desperak jest jednym z artystów żyjących w naszych czasach – co więcej, jest on artystą dość młodym, ponieważ ma 50 lat (urodził się 19 października 1958 roku). Studiował on w młodości w Akademii Sztuk Pięknych z siedzibą w Krakowie, jednakże w Katowicach na Wydziale Grafiki. Był on utalentowanym studentem – w 1984 roku otrzymał dyplom z uczelni, a także miał okazję otrzymać stypendium od samego ministra Kultury i Sztuki.

Istotnym wydarzeniem, jak się wydaje, w życiu artysty było otrzymanie przez niego Nagrody Prezydenta Częstochowy w dziedzinie kultury. Ponadto, gdy miał okazję uczestniczyć w pewnym Triennale sztuki, został uhonorowany Nagrodą Honorową, jako krytyk sztuki.

W związku z powyższym, ale nie tylko, zauważyć można, że Desperak związany jest z Częstochową. Był on nawet nauczycielem plastyki I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie, natomiast – aby pozostać w dziedzinie edukacji, z tym że tym razem wyższej – od 2002 jest on profesorem nadzwyczajnym na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, a dokładniej mówiąc w Zakładzie Komunikacji Wizualnej przynależącej do Instytutu Plastyki (wcześniej AJD nosiła nazwę Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Jako artysta i osoba wrażliwa na obrazy i grafikę, przysłużył się on również dla dobra Akademii – zaprojektował on jej obecne logo. Obecnie również mieszka on w Częstochowie.

Andrzej Desperak jest twórcą takich rysunków, jak na przykład „Przestrzeń mroczna – przestrzeń świetlista” czy grafik z dziedziny komputerowej – „Wielka Jutrznia”. Stał się on także autorem niejednej wystawy – „Duchowość konstrukcji”, „O drodze”, czy też wspomniana już „Wielka Jutrznia”. To jednak nie wszystko – jest on także autorem kilku wystaw indywidualnych, jak na przykład w warszawskiej Zachęcie, w Krypcie Pijarów w Krakowie, czy też Galerii Sztuki Współczesnej Biura Wystaw Artystycznych w Katowicach (a więc, w skrócie: Galerii BWA).

W październiku 2008 roku Desperak obchodził swoje 50 urodziny.

Stanisław Fijałkowski – życie i twórczość

Kategoria: Ludzie historii, Obrazy, Wybitni malarze

tekst alternatywny
Ten żyjący jeszcze polski malarz i grafik urodził się 4 listopada 1922 roku w Zdołbunowie, który wówczas należał do Polski, a obecnie znajduje się po zewnętrznej stronie granicy naszego kraju. Po koniec wojny Fijałkowski przebywał w ramach robót przymusowych w Królewcu. Pomiędzy rokiem 1946 a 1951 był studentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w mieście Łodzi. Ponadto, co jest również istotnym faktem w biografii tegoż artysty, od 1947 roku aż do 1993 był on również pracownikiem PWSSP – w 1983 roku został profesorem uczelni, a w 2002 został nawet obdarowany Doktoratem Honorowym.
Twórczość Fijałkowskiego nawiązywała do impresjonizmu oraz kubizmu, a od końca lat 50 XX wieku zainteresował się on szczególnie abstrakcjonizmem. Jednak powiedzieć, że był on malarzem abstrakcjonistycznym byłoby pewnym uproszczeniem. Dla artystyczny ważna była symbolika – używał on w swych obrazach częstokroć najważniejszych figur geometrycznych. Od dekady lat 80 Fijałkowski zaprzestał nadawać swym obrazom nazwy a od tego momentu były one jedynie podpisane datą powstania, ewentualnie czasem również dedykacją.
To, co jest również ciekawe, gdy mowa jest o Stanisławie Fijałkowskim to to, że należy on do Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników, a ponadto jest również przewodniczącym polskiego oddziału tego stowarzyszenia. Należy on także do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk z siedzibą w Salzburgu a także do instytucji o wyjątkowo długiej nazwie – Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury i Sztuk Pięknych, która to z kolei akademia znajduje się w Brukseli.
Fijałkowski jest reprezentantem Polski w różnego rodzaju międzynarodowych imprezach artystycznych. Miał on okazję być przedstawicielem naszego kraju przy okazji Biennale w Sao Paulo, a także Biennale w Wenecji.
W ostatnich latach artysta został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (to akurat zdarzenie odbyło się w 2002 roku), a także otrzymał nagrodę „Gloria Artis” w roku 2005. Fijałkowski w 2008 roku obchodził swoje 86 urodziny.