Jan Ciągliński

Kategoria: Artyści, Ludzie historii, Malarstwo, Wybitni malarze

Jan Ciągliński, malarz, podróżnik, impresjonista. Studiował nauki przyrodnicze oraz medycynę na Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie zgłębiając tajniki rysunku w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona, a później w Klasie Rysunkowej. W latach 1879-1885 kontynuował naukę w petersburskiej akademii uw pracowni P. Czistiakowa. W 1904 roku krótko studiował w Paryżu u B. Constanta. Zamieszkiwał w niewielkiej posiadłości w Petersburgu. Był wykładowcą w miejscowej Szkole Rysunkowej, a następnie w Wyższej Szkole Artystycznej przy ASP w Petersburgu. Prowadził także jednocześnie prywatną szkołę malarską. W 1906 otrzymał tytuł akademika, a w 1911 został mianowany członkiem rzeczywistym akademii i profesorem Wyższej Szkoły Artystycznej.

Jan Ciągliński dużo podróżował, uwielbiał odwiedzanie nowych, często egzotycznych miejsc. Zwiedził Finlandię, Krym, Kaukaz, Włochy, Hiszpanię, Turcję, Afrykę Północną, Bliski Wschód, Grecję, Turkiestan i Indie. Podróże te zaowocowały licznymi obrazami i szkicami, w których widać było pasję malarza. Był świetnym kolorystą posługującym się swobodną, kładzioną z rozmachem plamą barwną. Mniej znany w Polsce, której zapisał swą spuściznę, cieszył się w Rosji dużym powodzeniem u publiczności i krytyki, która dostrzegła w jego malarstwie przejawy impresjonizmu.

Symboliczne dzieła w symbolicznej sprawie

Kategoria: Ludzie historii, Malarstwo, Wybitni malarze

Poza naturę, poza rzeczywistość, poza świat widzialny. Za pomocą emocji, symbolu, skrótu chcieli odnieść się do rzeczywistości. Wielcy malarze z okresu symbolizmu w Polsce to Wyspiański czy Jacek Malczewski i wielu innych, których dzieła wywierają do dziś wrażenia estetyczne. Wielkie postacie i wielkie dzieła, nietuzinkowi bohaterowie salonów, ale też i niezwykli malarze, których działa są do dziś głęboko skrojoną troską o kraj i naród. Nie tylko malarstwo czerpało z symbolizmu, ale też i literatura. Starczy wspomnieć wspaniałe arcydzieła tego czasu, takie jak na przykład „Wesele”. Odrzucając materializm i to co, oczywiste, widoczne, dawali do zrozumienia poprzez liczne, często bardzo wysublimowane symbole to, co ważne nie tylko dla Polska, ale i dla zwykłego człowieka. Tylko przez symbol, przez nic więcej. Stąd tyle w tym malarstwie odniesienia i to nie tylko do czasów współczesnych malarzom. Odwołania, treści aktualne dla dzisiaj, dla teraz można znaleźć w twórczości tych malarzy i tych artystów. Wielość symboli oczywiście nieraz przeszkadza i rozprasza widza, ale po to jest sztuka XIX –wiecznego symbolizmu, by ją ciągle na nowo odkrywać, nawet teraz w XXI wieku.