Szymon Czechowicz

Kategoria: Artyści, Malarstwo, Wybitni malarze

Pochodził z bogatej rodziny złotników, a dzięki protekcji Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego w 1711 rozpoczął studia malarskie w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie. Uzyskawszy niezbędną wiedzę, kontynuował rozwój swoich umiejętności malarskich, dzięki czemu w 1716 zdobył nagrodę Akademii. Po powrocie do kraju w 1731 kontynuował twórczość na rodzimej ziemi.

Malował głównie obrazy religijne, które obecnie znajdują się w kościołach m. in. Wilna, Krakowa, Lwowa, Warszawy, Poznania, Lublina, Opola Lubelskiego,Starejwsi i Lubartowa, a także portrety. Motywami jego dzieł byli najczęściej członkowie rodziny Ossolińskich, Sułkowskich, kanclerza wielkiego litewskiego Jana Fryderyka Sapiehy, hetmanów wielkich Klemensa Branickiego i Wacława Rzewuskiego, wojewody sandomierskiego Jana Tarło i innych.
Zmarł w 1775 i został pochowany w warszawskiej krypcie Ojców Kapucynów.

W roku 2009 z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego Poczta Polska wydała serię dwóch znaczków pocztowych przedstawiających jego obrazy: „Złożenie do grobu” (1747) i „Chrystus Zmartwychwstały” (1758), które znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.