Jan Ciągliński

Kategoria: Artyści, Ludzie historii, Malarstwo, Wybitni malarze

Jan Ciągliński, malarz, podróżnik, impresjonista. Studiował nauki przyrodnicze oraz medycynę na Uniwersytecie Warszawskim, jednocześnie zgłębiając tajniki rysunku w prywatnej pracowni Wojciecha Gersona, a później w Klasie Rysunkowej. W latach 1879-1885 kontynuował naukę w petersburskiej akademii uw pracowni P. Czistiakowa. W 1904 roku krótko studiował w Paryżu u B. Constanta. Zamieszkiwał w niewielkiej posiadłości w Petersburgu. Był wykładowcą w miejscowej Szkole Rysunkowej, a następnie w Wyższej Szkole Artystycznej przy ASP w Petersburgu. Prowadził także jednocześnie prywatną szkołę malarską. W 1906 otrzymał tytuł akademika, a w 1911 został mianowany członkiem rzeczywistym akademii i profesorem Wyższej Szkoły Artystycznej.

Jan Ciągliński dużo podróżował, uwielbiał odwiedzanie nowych, często egzotycznych miejsc. Zwiedził Finlandię, Krym, Kaukaz, Włochy, Hiszpanię, Turcję, Afrykę Północną, Bliski Wschód, Grecję, Turkiestan i Indie. Podróże te zaowocowały licznymi obrazami i szkicami, w których widać było pasję malarza. Był świetnym kolorystą posługującym się swobodną, kładzioną z rozmachem plamą barwną. Mniej znany w Polsce, której zapisał swą spuściznę, cieszył się w Rosji dużym powodzeniem u publiczności i krytyki, która dostrzegła w jego malarstwie przejawy impresjonizmu.