Polski surrealizm ma się dobrze

Kategoria: Artyści, Malarstwo, Obrazy, Wybitni malarze

Surrealizm zadebiutował w sztuce w latach dwudziestych ubiegłego stulecia i wcale z początku nie był związany z malarstwem. Odnosił się głównie do literatury, ale jego oddziaływanie było silne także na inne dziedziny artystyczne. Jako bunt przeciw klasycyzmowi i wszystkiemu co pokrewne, wyrażał wizualizację wewnętrznej percepcji, burząc logiczny porządek rzeczywistości. Dzięki grotesce i działaniu na pograniczu jawy ze snem, był zaprzeczeniem wszystkiego co racjonalne.

Wśród polskich surrealistów nie sposób nie dostrzec dzieł Jarosława Kukowskiego, którego prace można było wielokrotnie oglądać w najznamienitszych polskich i zagranicznych galeriach i wystawach. Jego wczesna twórczość przepełniona była wszechobecnym smutkiem i dramatyzmem, poprzez liczne postacie o zdeformowanych kształtach, na tle surrealistycznych pejzaży. Kolejny okres jest niejako przełomem w twórczości Kukowskiego. Zaczynają dominować akty w zdecydowanie jaśniejszych barwach, czuć jednak postęp czasu i dynamizm. W dalszych etapach pracy twórczej autor nawiązuje do swoich wczesnych dzieł. Mają one jednak znacząco inne ujęcie. Mimo wszechobecnego bólu i cierpienia, można dopatrywać się ironii, groteski, a wręcz prowokacji. Z tego też względu część jego prac wywołuje publiczne obruszenie i oburzenie.

Surrealizm w Polsce to także wielu innych, znamienitych twórców, mniej lub bardziej znanych i rozpoznawanych, także poza granicami naszego kraju.

 

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz