Zygmunt Vogel z rodu Czartoryskich

Kategoria: Artyści, Malarstwo

vogel Ten polski malarz wywodzi się z pewnej dość jednak arystokratycznej rodziny. Oczywiście wypada już na samym początku tego tekstu zauważyć, że jest to malarz nie współczesny, ale żyjący na przełomie wieków XVIII i XIX.Jakaż to jednak rodzina arystokratyczna, o której wspomnieliśmy na samym początku? Otóż tak się bowiem składa, że był on synem księcia Michała Czartoryskiego, który jednocześnie był osobą sprawującą funkcję można by rzec wielkiego kanclerza litewskiego. W tamtych czasach można by chyba jednak mówić o dość silnej społecznej empatii, a już na pewno i w szczególności o takich właśnie silnych więzach rodzinnych, dzięki którym młody Vogel po śmierci swego ojca nie został zostawiony z matką na pastwę losu, chciałoby się rzec.
Pseudonim, który nosił Zygmunt Vogel jest bardzo ciekawie brzmiący – bowiem przyjaciele zwykli go nazywać „Ptaszkiem”. Jeszcze pod koniec wieku XVIII Vogel został wysłany przez ówczesnego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w teren (można by nawet rzec: w plener), aby przygotował szkice i pozbierał różnego rodzaju informacje historyczne pochodzące z kilku miejscowości w okolicach Krakowa. W związku też z tym został później wydany specjalny album przedstawiający efekt pracy Vogla. A warto jeszcze zauważyć, że miał on w momencie rozpoczęcia wykonywania owego albumu zaledwie 23 lata.
W dalszym etapie swojej malarskiej twórczości zwykł on podróżować po naszym pięknym kraju zbierając przy tej okazji także widoki i malując wiele różnych obrazów przedstawiających miejsca z różnej części kraju. Warto dodać także i ten fakt, że Vogel należy do pokolenia osób, które na własne oczy widziały utratę niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską pod koniec XVIII wieku oraz tym samym całkowite usunięcie jej z mapy politycznej Europy i było przy tym już dorosłymi ludźmi (Vogel miał w momencie trzeciego rozbioru 29 lat), a przy tym nie miały już okazję widzieć na własne oczy i przeżywać osobiście pierwszego zrywu wolnościowego, jakim było powstanie listopadowe w 1830 roku.

Tagi: , , , ,

Dodaj komentarz