Galeria Obrazów Starych Mistrzów z obrazem Madonny Sykstyńskiej

Kategoria: Malarstwo, Obrazy

Madonna SykstyńskaObraz „Madonna Sykstyńska” został namalowany przez włoskiego malarza oraz jednocześnie architekta, Rafaela Santi. Powstał on na początku drugiej dekady XVI wieku – około roku 1513-1514. Obecnie znajduje się on w Dreźnie, w Galerii Obrazów Starych Mistrzów.
Na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o najważniejsze postacie znajdujące się na obrazie, jest Matka Boża z Dzieciątkiem Jezus. Adorują ją papież Juliusz II, który ukazany jest jako św. Sykstus, a także św. Barbara. Znajdują się oni na chmurach, które przyczyniają się do budowy wielowymiarowej konstrukcji. Odczucie monumentalnego i teatralnego charakteru owego obrazu wzmacnia fakt pojawienia się kotar, które z obu strony, jak gdyby, odsłaniają widok, który mamy okazję oglądać właśnie na omawianym obrazie. Rafael Santi zastosował w obrazie tym pewną regułę, którą często stosował w swej malarskiej twórczości – chodzi tutaj o przedstawianiu trzech postaci „wpisanych w trójkąt”.
Interesująca jest również relacja zachodząca pomiędzy namalowanymi postaciami. Znajdujące się, również na pierwszym planie, aniołki mają dosyć intensywny – jak można mniemać – wzrokowy kontakt z postacią św. Barbary. Z kolei druga adorująca osoba – św. Sykstus swój wzrok skupia wyłącznie na postaci Maryi trzymającej Chrystusa na swoich rękach. Z kolei oni wzrok swój skierowany mają wyłącznie w stronę widza.
Prawdopodobne jest, że obraz ten miał pierwotnie zostać umiejscowiony tuż obok tumby, wspominanego już, papież Juliusza II – na takie właśnie rozwiązanie wskazuje forma i treść, jakie charakteryzuje obraz. Warto zauważyć jeszcze fakt, że św. Sykstus patronował rodzinie Della Rovere, której członkiem był właśnie Juliusz II.
Obraz został umieszczony przy kościele św. Sykstusa znajdującego się w Piacenzie – a dokładniej mówiąc w klasztorze zlokalizowanym tuż przy tym kościele. W dekadzie lat trzydziestych wieku XVIII Polski król August III Sas dokonał zakupu owego obrazu. Natomiast w roku 1754 umieścił on „Madonnę Sykstyńską” w Muzeum w Dreźnie, o którym była mowa na początku tekstu.

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz