Stanisław Fijałkowski – życie i twórczość

Kategoria: Ludzie historii, Obrazy, Wybitni malarze

tekst alternatywny
Ten żyjący jeszcze polski malarz i grafik urodził się 4 listopada 1922 roku w Zdołbunowie, który wówczas należał do Polski, a obecnie znajduje się po zewnętrznej stronie granicy naszego kraju. Po koniec wojny Fijałkowski przebywał w ramach robót przymusowych w Królewcu. Pomiędzy rokiem 1946 a 1951 był studentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w mieście Łodzi. Ponadto, co jest również istotnym faktem w biografii tegoż artysty, od 1947 roku aż do 1993 był on również pracownikiem PWSSP – w 1983 roku został profesorem uczelni, a w 2002 został nawet obdarowany Doktoratem Honorowym.
Twórczość Fijałkowskiego nawiązywała do impresjonizmu oraz kubizmu, a od końca lat 50 XX wieku zainteresował się on szczególnie abstrakcjonizmem. Jednak powiedzieć, że był on malarzem abstrakcjonistycznym byłoby pewnym uproszczeniem. Dla artystyczny ważna była symbolika – używał on w swych obrazach częstokroć najważniejszych figur geometrycznych. Od dekady lat 80 Fijałkowski zaprzestał nadawać swym obrazom nazwy a od tego momentu były one jedynie podpisane datą powstania, ewentualnie czasem również dedykacją.
To, co jest również ciekawe, gdy mowa jest o Stanisławie Fijałkowskim to to, że należy on do Międzynarodowego Stowarzyszenia Drzeworytników, a ponadto jest również przewodniczącym polskiego oddziału tego stowarzyszenia. Należy on także do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk z siedzibą w Salzburgu a także do instytucji o wyjątkowo długiej nazwie – Belgijskiej Królewskiej Akademii Nauki, Literatury i Sztuk Pięknych, która to z kolei akademia znajduje się w Brukseli.
Fijałkowski jest reprezentantem Polski w różnego rodzaju międzynarodowych imprezach artystycznych. Miał on okazję być przedstawicielem naszego kraju przy okazji Biennale w Sao Paulo, a także Biennale w Wenecji.
W ostatnich latach artysta został uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (to akurat zdarzenie odbyło się w 2002 roku), a także otrzymał nagrodę „Gloria Artis” w roku 2005. Fijałkowski w 2008 roku obchodził swoje 86 urodziny.

Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz