Józef Czapski – pseudonim Marek Sienny

Kategoria: Artyści, Ludzie historii

józef czapski czyli Marek Sienny
Józef Czapski urodził się 3 kwietnia 1896 roku w Pradze, jego pseudonim artystyczny to Marek Sienny. Miał on okazję cieszyć się życiem na tym świecie prawie 100 lat – widział na własne oczy odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku (miał wówczas 22 lata, czyli był już najprawdziwszym kawalerem), zajęcie naszego kraju przez dwie Niemcy i ZSRR w 1939 roku (wówczas z kolei liczył sobie 43 lata, a więc był w sile wieku). Miał okazję obserwować również cały okres PRL-u, czyli Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, aż po jej kres i zarazem odzyskanie przez nasz kraj ponownie suwerenności w 1989 roku – zmarł on bowiem w 1993 roku.
Jego życie było naprawdę interesujące. W tym samym roku, w którym Polska odzyskała niepodległość po 123 latach zaboru, na początku XIX wieku, Czapski rozpoczął naukę w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, jednak długo nie zagościł na tej uczelni i wkrótce wyjechał do Petersburga. W wojnie z bolszewikami w latach 1919-1921 brał czynny udział, za co został otrzymał wyróżnienie Virtuti Militari. Po wojnie kontynuował swą naukę na ASP, z tą jednak różnicą, że w Krakowie, a nie w Warszawie. Od 1924 roku do 1931 przebywał z grupą swych przyjaciół w Paryżu, od początku lat trzydziestych znalazł się Czapski ponownie w Warszawie, gdzie współpracował z „Wiadomościami Literackimi” i „Głosem Plastyków”.
W wojnie 1939 roku został zmobilizowany, jednak trafił do sowieckiego obozu jenieckie, skąd został zwolniony z 1941 roku, po czym wstąpił do tworzone wówczas Armii Andersa. Był on również członkiem międzynarodowej komisji badającej sprawę zbrodni katyńskiej, jako delegat rządu na emigracji. Po wojnie, od roku 1946 był współtwórcą czasopismo „Kultura” wydawanego w Paryżu.
Jego obrazy były przez okres PRL-u zakazane (znane one były głównie w takich krajach, jak Francja, Szwajcaria czy Wielka Brytania) – w Polsce mogły być rozpowszechniane dopiero po 1989 roku.
Czapskiego zaliczyć można do grona kapistów – a więc kolorystów – malarzy, którzy w swoich obrazach mieli upodobanie ukazywać naturę oraz różnego rodzaju krajobrazy.

Tagi: , , , , ,

Dodaj komentarz